Arşiv

Archive for Nisan 2012

Kullanılmayan Opamp Pinlerini Ne Yapmalı?

16 Nisan 2012 Yorum bırakın

Kullanılmayan digital bir girişi sonlandırmak için ya bu pin şase seviyesine yada besleme seviyesine çekilir. Peki giriş bir opampın analog girişi ise bu pin nasıl sonlandırılmalıdır?

Sırasıyla yukarıdaki sonlandırma tiplerini inceleyelim.

  1. En sık yapılan hatalardan biridir ve bir opampla yapılabilecek en kötü şeydir. Opamp açık çevrim çalışan bir yükselteç gibi davranarak, yüksek empedanslı girişleri arasında gördüğü en ufak bir gürültüyü bile yükseltir ve çıkışının besleme  pinleri arasında salınmasına yol açarki bu da genellikle opamp çıkışında yüksek frekanslı gürültülere neden olur.
  2. Bu da sıklıkla yapılan ikinci bir hatadır. Genellikle şaseleme sorunlarından dolayı opamp girişlerinden biri diğerine göre biraz daha yüksekte kalacaktır dolayısı ile opamp çıkışı besleme seviyelerinden birine yükselecek veya düşecektir ki yinede bu seviyede karalılığını koruyamayacak ve şaseden gelen ufak bir gürültüde bile opamp çıkışı yön değiştirebilecektir.
  3. Bu yöntem diğerlerine göre biraz daha iyi bir yöntemdir ve bir çok tasarımcı tarafından opamp çıkışının  besleme pinlerine yakın bir potansiyelde olması istenir fakat bu ısı kaybına yol açtığı ve güç harcamasını artırdığı için pek de tavsiye edilen bir yöntem değildir.
  4. Genellikle tasarımcılar tarafından kullanılan bir yöntemdir ve opamp çıkışının besleme değerine yaklaşmasına denen olur.
  5. Tavsiye edilen bağlantı şeklidir. Opamp çıkışı gerilim bölücü dirençler ile oluşturulan değerde yani beslemenin yarısı potansiyelindedir. Opamplı devre simetrik bir kaynaktan besleniyorsa evirmeyen giriş dirençler olmadan doğrudan şase potansiyeline de bağlanabilir.

 

 

Reklamlar

Ayrık Zamanda Türev

14 Nisan 2012 Yorum bırakın

Nedir türev? Türev, bir fonksiyonun grafiğine çizilen teğetin eğimini hesaplama tekniğidir.

Elektronikte analog ve dijital işaret işleme ile ilgili bir çok alanda kullanır. En basit uygulama alanlarından biri PID sistemleridir.

Ayrık zamanda türevin formülü oldukça basittir.

Formülden de görüldüğü üzere ayrık zamanda y(n) ile ifade edilen bir fonksiyonun, ayrık zamandaki türevi olan yy(n), y(n) in şimdiki değeri ile bir önceki değerinin farkının örnekleme zamanı olan T‘e bölümdür.

Bu formül ile y(t)=sin(2*∏*5*t) gibi bir işaretin türevini alalım. MATLAB kodları aşağıdaki gibi olacaktır.


clear all;
close all;
clc;

Ts=1/200;
t=0:Ts:1;
y=sin(2*pi*5*t);
for n=1:length(y)
 if((n-1)==0)
 yy(n)=(y(n)-sin(2*pi*5*-1))/Ts;
 else
 yy(n)=(y(n)-y(n-1))/Ts;
 end
end
plot(t,y,t,yy)

MATLAB programının çıktısı ise aşağıdaki gibidir.

Şekilde mavi çizilmiş grafik giriş işareti olan y(n), yeşil çizilmiş olan ise yy(n) yani y(n) in türevidir.

Yukarıdaki MATLAB çıktısı olan şekle baktığımızda aralarında 90 derece faz farkı olan 2 işaret görüyoruz ki sin işaretinin türevi cos olduğundan yaptığımız işlem doğrudur diyebiliriz.

Birde sayısal olarak bakalım. Yeşil çizgi üzerinde data cursor ile alınan bir örneğin koordinatları X=0.435 ve Y=16.4 verilmiştir. Bu durumda sin(2*∏*5*t) işaretinin türevinin 2*∏*5*cos(2*∏*5*t) olduğunu düşünürsek t yerine X değerini yazdığımızda Y değerini elde etmemiz gerekir fakat bu işlemin sonucu 14.2625 çıkacaktır. Sonuç yaklaşık %13 lük bir hata ile elde edilmiştir ve bu hatanın nedeni örnekleme priodu olan Tdir. Tbüyüdükçe gerçeğe daha yakın değerler elde edilebilir!