Arşiv

Archive for Mart 2012

MATLAB ile RMS hesabı

f(t) gibi sürekli bir fonksiyonun rms değeri yukarıdaki formül ile hesaplanabilir. Bu işlemin ayrık zamandaki karşılığı ise aşağıdaki gibidir.

Bu işlem MATLAB ile şöyle yapılır.

clear all;
close all;
clc;
Ns=100;
f=50;
t=0:1/(f*Ns):1/f-1/(f*Ns);
Vin=220*sqrt(2)*sin(2*pi*f*t);
Vrms=0;
for n=1:length(Vin)
 Vrms=Vrms+(Vin(n))^2;
end
Vrms=Vrms/length(Vin);
Vrms=sqrt(Vrms)
plot(Vin);
title([num2str(Vrms),'Vrms'])

Bu işlemin çıktısı ise aşağıdaki gibidir.

Görüldüğü üzere 220*sqrt(2)*sin(2*pi*f*t) işaretinin (220V şehir şebekesi) 100 örnek için rms değeri 220Vrms olarak bulunmuş ve giriş çizdirilmiştir. Örnek sayısı (Ns) azaltılarak sonuçta ne gibi değişiklerin olduğu gözlenebilir.

Ayrıca giriş işaretine 3. 5. ve 7. harmonikler eklenerek bu gürültülerin rms değerine etkisi ve ayrıca Ns nin ölçüm sonucuna etkisi de incelenebilir.

Örneğin giriş gerilimine 25V tepe değerli 3. harmoniği eklemek için

Vin=220*sqrt(2)*sin(2*pi*f*t);

yerine

Vin=220*sqrt(2)*sin(2*pi*f*t) + 25*sin(2*pi*3*f*t);

yazmak yeterlidir.

 

 

Reklamlar